PlayStation 3 thành công trong mùa mua sắm

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Sony đã bán được tổng cộng 3,9 triệu chiếc máy chơi game hệ PlayStation, bao gồm PS2, PS3 và PSP trong mùa mua sắm cuối năm vừa qua.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8801&t=pcolarticle