Playboy sẽ làm game... không chứa sex

Sản phẩm đầu tiên dự kiến ra đời trong mùa hè 2008 là bộ sưu tập các game mini mang tên Playboy Games: Pool Party.