PJICO tự động hóa quy trình 'Kiểm soát và lưu trữ hóa đơn đầu vào'

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đề ra trong năm 2024 là đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, chuyển đổi số theo đúng chiến lược của Tổng Công ty.

Ngày 11/06/2024, PJICO đã phối hợp với Công ty cổ phần FPT tổ chức đào tạo cho toàn bộ các đơn vị trên hệ thống để dự án đi vào thực hiện. Bà Phạm Thu Hiền – Kế toán trưởng PJICO phát biểu khai mạc

Ngày 11/06/2024, PJICO đã phối hợp với Công ty cổ phần FPT tổ chức đào tạo cho toàn bộ các đơn vị trên hệ thống để dự án đi vào thực hiện. Bà Phạm Thu Hiền – Kế toán trưởng PJICO phát biểu khai mạc

Năm 2024 PJICO đã triển khai thành công và golive toàn quốc dự án rà soát hóa đơn đầu vào bằng Akabot kết hợp sửa đổi Quy định quản lý tài chính triệt để áp dụng hình thức thanh toán “không dùng tiền mặt” nhằm quản trị rủi ro về hóa đơn đầu vào trong toàn hệ thống phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Ngày 17/06/2024 PJICO chính thức đưa giải pháp tự động hóa này vào sử dụng trong công tác tác nghiệp hàng ngày, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng cao mức độ trưởng thành số tại PJICO.

Trước đó, ngày 11/06/2024, PJICO đã phối hợp với Công ty cổ phần FPT tổ chức đào tạo cho toàn bộ các đơn vị trên hệ thống để dự án đi vào thực hiện.

Giải pháp akaBot của FPT là giải pháp trợ lý ảo giúp tự động hóa các tác vụ trên máy tính. Đây là giải pháp có thể tùy biến, cấu hình để tự động các loại quy trình nghiệp vụ khác nhau trong doanh nghiệp.

Giải pháp áp dụng tại PJICO sẽ thay thế toàn bộ công việc thủ công hiện tại cho việc xử lý hàng nghìn hóa đơn mỗi ngày từ các phòng ban nghiệp vụ và kế toán tài chính từ khâu kiểm tra tính hợp pháp hóa đơn, phát hiện trùng lặp các hóa đơn đã thanh toán trong hệ thống, rà soát phương thức thanh toán với nhà cung cấp, up load hóa đơn làm đề nghị thanh toán và lưu trữ chứng từ.

Sử dụng giải pháp này, PJICO hướng đến mục tiêu chuẩn hóa quy trình kiểm soát hóa đơn, vận hành, quản lý tối ưu hơn. Các hóa đơn được kiểm tra kỹ các điều kiện trước khi thực hiện thanh toán, giảm các rủi ro về mặt tài chính, pháp lý. Giái pháp cũng nhằm nâng cao năng suất lao động theo đó nâng cao thu nhập cho người lao động. Áp dụng giải pháp, hóa đơn sẽ được lưu trữ theo quy chuẩn trên hệ thống của PJICO để dễ dàng tìm kiếm

Bảo Linh

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/pjico-tu-dong-hoa-quy-trinh--kiem-soat-va-luu-tru-hoa-don-dau-vao-122594.htm