Pink và album Funhouse

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Pink là một nghệ sĩ làm việc không ngừng. Cô đã bán ra 23 triệu đĩa hát và đang cho ra đời album thứ 5 mang tên Funhouse mà không hề biết rằng Iggy Pop từng làm ra một kiệt tác, trước đó, mang... chính cái tên này! Sau đây là...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/kham_pha_the_gioi/2008/mlfolder.2007-12-28.9220378844/20081114.41619.ca