Pimp C nhận giải Grammy sau khi đã qua đời

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo ) - Hai ngày sau khi qua đời đột ngột trong một khách sạn ở Los Angeles, bang Texas, rapper Chad “Pimp C” Bulter nhận một đề cử giải Grammy.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/VHGT/32800/default.aspx