Phường Yết Kiêu, Hạ Long: Buông lỏng quản lý trật tự xây dựng đô thị

Đó là khẳng định của UBND TP Hạ Long khi tiến hành thanh tra công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị tại phường Yết Kiêu.

Trụ sở làm việc của UBND phường Yết Kiêu. Ảnh: TT

Thanh tra công tác quản lý đất đai trong 2 năm (2013 - 2014), đoàn thanh tra đã chỉ ra, UBND phường chưa cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đầy đủ theo biến động đất đai; việc bổ sung, cập nhật tên thửa đất phát sinh không đúng quy định.

Hầu hết các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giải quyết không đảm bảo về mặt thời gian, một số hồ sơ kéo dài nhiều năm không có lý do.

Thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trong 3 năm (2013 - 2015), các đơn vị liên quan đã cung cấp danh sách trong đó có tổng số 82 trường hợp vi phạm được phát hiện trong thời kỳ thanh tra và 7 trường hợp vi phạm nhưng tại thời điểm phát hiện hành vi đã quá thời hiệu xử lý vi phạm hành chính.

Qua kiểm tra thực địa, đoàn thanh tra phát hiện 21/82 trường hợp có hành vi xây nhà, xây công trình trên đất không được phép xây dựng, vi phạm chỉ giới, lấn đất công do UBND phường quản lý, sử dụng đất không đúng mục đích và xây nhà sai thiết kế.

Trong 21 công trình vi phạm chỉ có 2 trường hợp thực hiện việc khắc phục hậu quả, 19 trường hợp còn lại vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND phường Yết Kiêu đã làm thất thu 152,5 triệu đồng với 13 trường hợp do để hết thời hiệu thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, chưa tích cực đôn đốc, tổ chức cưỡng chế để thu số tiền xử phạt vẫn còn thời hiệu thực hiện với 2 hộ dân số tiền là 16,5 triệu đồng.

Đoàn thanh tra khẳng định: Công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm của UBND phường Yết Kiêu chưa thật chặt chẽ, sát sao; còn để phát sinh trường hợp lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Một số trường hợp xây dựng không phép, sai phép thường được phát hiện ở giai đoạn công trình đã hoàn thành phần móng hoặc đang thực hiện thi công tường nhà, mái, có trường hợp đã đổ mái tầng 2.

Việc lập biên bản vi phạm, hồ sơ xử lý của UBND phường còn sơ sài, thiếu chặt chẽ; biên bản lập tại hiện trường không ghi số ô, số thửa đất vi phạm, có trường hợp bỏ sót lỗi.

UBND phường chưa tích cực đôn đốc đối tượng vi phạm thực hiện quyết định xử phạt; chưa tổ chức cưỡng chế thực hiện đối với một số trường hợp nộp chậm dẫn đến thất thu ngân sách và tạo ý thức xem thường pháp luật đối với đối tượng vi phạm, giảm hiệu lực quản lý Nhà nước.

Trách nhiệm về những tồn tại, thiếu sót trên trước hết thuộc về những cá nhân trực tiếp được phân công nhiệm vụ; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thuộc về người đứng đầu UBND phường Yết Kiêu - đoàn thanh tra khẳng định.

Trước những sai phạm trên, Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND phường Yết Kiêu và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại các quyết định xử phạt và thực hiện nghiêm các quyết định còn hiệu lực thi hành...

Đồng thời, các đơn vị và những công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ xác định rõ trách nhiệm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Trọng Tài