Phương thức điều hành của Hà Nội phải thông minh, minh bạch

Thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội, Đại biểu Đỗ Thùy Dương (Cầu Giấy) cho biết, 81% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 70% các tổ dân phố, thôn cũng đạt danh hiệu văn hóa nhưng những hành động văn hóa chưa được nhìn thấy nhiều…

Đại biểu Đỗ Thùy Dương (Cầu Giấy) phát biểu thảo luận tại hội trường

Chiều 4-12, HĐND TP đã thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018.

Tăng trưởng 8,5%

Theo UBND TP Hà Nội, KT-XH Thủ đô năm 2017 đạt được kết quả khá toàn diện: thu hút vốn đầu tư tăng cao; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo. Tất cả các chỉ tiêu phát triển KT-XH đều hoàn thành kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt dự toán và 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch…

Đặc biệt, với nỗ lực của các cấp, ngành, kinh tế của TP tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7%. Giá cả thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân ước tăng 3,05-3,11%. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63, cao nhất từ trước tới nay.

Với sự quyết liệt, đổi mới trong phương thức chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ Trung ương giao, TP đã chỉ đạo thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách và tiến độ giải ngân đầu tư XDCB; tăng cường quản lý, chỉnh trang đô thị; chỉ đạo quyết liệt các giải pháp dập bệnh dịch sốt xuất huyết; tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội…

Với mục tiêu, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, năm 2018, TP sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…

Các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua Nghị quyết phát triển KT-XH 2018

Xây dựng Hà Nội theo tiêu chí "3 minh"

Bên cạnh các kết quả tích cực, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 còn những mặt hạn chế, khiến nhân dân bức xúc. Trong đó, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đặc biệt là lấn chiếm đất nông nghiệp còn xảy ra, kết quả xử lý vi phạm ở một số địa phương còn hạn chế, thiếu quyết liệt gây bức xúc trong nhân dân; Công tác giải quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác PCCC chưa được giải quyết triệt để…

Đề cập đến sự chuyển biến chậm ở cơ sở, còn một số vụ việc khiến nhân dân bức xúc của, Đại biểu Phạm Đình Đoàn (quận Hoàng Mai) kiến nghị TP tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; xây dựng các quy trình xử lý công việc, công khai niêm yết để người dân, danh nghiệp biết. “Cần có tiêu chí về kết quả phục vụ nhân dân trong đánh giá cán bộ, công chức”, ông Đoàn đề xuất.

Cho rằng Hà Nội phải đi đầu cả nước trong xây dựng văn minh đô thị, đại biểu Nguyễn Thanh Bình (Sóc Sơn) nêu, thời gian qua, ứng xử của một số cán bộ, công chức còn chưa tốt… “Cần tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng Hà Nội theo mô hình đô thị văn minh, phương thức điều hành thông minh, minh bạch”, ông Bình nói…

Đại biểu Đỗ Thùy Dương (Cầu Giấy) cho biết, 81% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 70% các tổ dân phố, thôn cũng đạt danh hiệu văn hóa nhưng những hành động văn hóa chưa được nhìn thấy nhiều. ĐB Thùy Dương đề nghị, Hà Nội cần có cách làm mới, thu hút sự tham gia của người dân trong xây dựng văn hóa, quy chế ứng xử bởi không thể cứ áp đặt từ trên xuống.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản đã tiếp thu ý kiến xác đáng của các đại biểu và khẳng định UBND TP sẽ ghi nhận và có các giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Phú Khánh