Phường rối Đồng Ngư (Bắc Ninh) biểu diễn tại Hà Nội

Cùng với hơn 10 phường rối nước trong cả nước, từ ngày 16 đến 21/10, phường rối nước Đồng Ngư (Bắc Ninh) tham gia biểu diễn tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội).