Phương pháp xét nghiệm bệnh Down an toàn hơn

    Gốc

    NDĐT - Các nhà khoa học Mỹ cho biết họ vừa xây dựng được một phương pháp xét nghiệm máu không xâm lấn, an toàn hơn để phát hiện hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể Down ở thai nhi.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132459&sub=72&top=41