Phương pháp và bước đi trong xã hội hóa nghệ thuật

ND - Thời gian gần đây, người ta tranh luận sôi nổi về một số loại hình nghệ thuật cần phải xã hội hóa, nhưng thấy còn nhiều lúng túng. Người thì cho là đến thời kỳ "tư nhân hóa" nghệ thuật, thậm chí có người thốt lên rằng, thế là cuối cùng gánh hát lại trở về gánh hát mà thôi...