Phương pháp thiết lập chiến lược và quản trị chiến lược doanh nghiệp

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    (TBKTSG Online) - Công ty Tư vấn PN PARTNERS tổ chức khóa đào tạo miễn phí với chủ đề "Phương pháp thiết lập chiến lược và quản trị chiến lược doanh nghiệp".

    Đối tượng tham gia là giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị. Mọi chi tiết, xin liên hệ chị Châu, điện thoại: (08) 6290 5103 hoặc 0903 928 580, e-mail: pn@pnpartners.com.vn.

    Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thoisu/thongtin/20403/