Phương pháp đơn giản giúp bệnh nhân tâm thần tìm lại cuộc sống

Một bệnh viện tại Trung Quốc tổ chức một khóa học làm bánh dành riêng cho những bệnh nhân tâm thần nhằm giúp họ hòa nhập với cuộc sống và rèn luyện bản thân.

VTC9