Phương pháp biến đổi gene giúp cơ thể chậm lão hóa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Các nhà khoa học Mỹ cho biết đã tìm ra được phương thức biến đổi gene làm tạm dừng đồng hồ sinh học, qua đó giúp cơ thể con người chậm lão hóa hàng thập kỷ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128678&sub=72&top=41