Phương Dung chia sẻ về cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

Phương Dung chia sẻ về cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh trong chương trình Sol Vàng tháng 11.

Kim Chi