Phương án phát triển 4 đô thị để xây dựng huyện Diễn Châu (Nghệ An) lên thị xã năm 2030

Huyện Diễn Châu sẽ phát triển 4 đô thị gồm: Phủ Diễn, Yên Lý, Đồng Thái, Minh Châu, làm cơ sở để thực hiện mục tiêu kép là phát triển huyện Diễn Châu đạt đô thị loại IV vào năm 2025 và trở thành thị xã Diễn Châu, đô thị loại III trước năm 2030.

Đây là nội dung tại Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua.

 Khu vực phát triển 4 đô thị tại huyện Diễn Châu có màu cam. Ảnh: Thành Duy

Khu vực phát triển 4 đô thị tại huyện Diễn Châu có màu cam. Ảnh: Thành Duy

Theo Đồ án quy hoạch, giai đoạn đến năm 2025, phát triển đô thị Phủ Diễn trở thành đô thị loại IV dựa trên ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch đô thị Phủ Diễn; xây dựng, nâng cấp đô thị Yên Lý trên cơ sở xã Diễn Yên; xây dựng mới đô thị Đồng Thái trên cơ sở xã Diễn Đồng và xã Diễn Thái với tính chất là đô thị dịch vụ công nghiệp hỗ trợ cho cụm công nghiệp Đồng-Thái; xây dựng mới đô thị Minh Châu trên cơ sở xã Minh Châu với tính chất là đô thị dịch vụ công nghiệp gắn với khu vực mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. Tổng dân số toàn huyện đến năm 2025 là 340.000 người, dân số đô thị khoảng 127.500 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 37%.

Giai đoạn đến năm 2025, khu vực nông thôn của huyện Diễn Châu còn lại các xã: Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Trường, Diễn Hoàng, Diễn Hùng, Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Vạn, Diễn Hồng, Diễn Tháp, Diễn Liên, Diễn Xuân, Diễn Hạnh, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Cát, Diễn Lợi, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Thịnh, Diễn Phú, Diễn An và Diễn Trung với tổng diện tích 231,03 km2, dân số khoảng 212.500 người.

Giai đoạn từ năm 2026-2030, thành lập thị xã Diễn Châu, trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Hình thành phần nội thị (đơn vị cấp phường) bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Diễn Châu và 23 xã với tổng diện tích 145,39 km2.

Dân số toàn đô thị khoảng 360.000 người, dân số khu vực thành thị gồm cả quy đổi đạt khoảng 236.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 65%.

Phần ngoại thị là khu vực nông thôn còn lại 13 xã: Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Trường, Diễn Tháp, Diễn Liên, Diễn Xuân, Diễn Hạnh, Diễn Quảng, Diễn Nguyên, Diễn Lợi, Diễn Phú, Diễn An và Diễn Trung với tổng diện tích 168,51 km2, dân số khoảng 123.900 người.

Giai đoạn từ 2031 - 2050: Dân số toàn thị xã Diễn Châu khoảng 450.000 người, dân số khu vực thành thị gồm cả quy đổi đạt khoảng 315.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70%; đồng thời, xây dựng và phát triển các khu dân cư theo quy hoạch chung xây dựng nông thôn được duyệt và các khu dân cư kiểu mẫu phục vụ xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Đến năm 2050, dân số nông thôn khoảng 135.000 người.

Huyện Diễn Châu hiện có 37 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn Diễn Châu và 36 xã gồm: Diễn An, Diễn Bích, Diễn Cát, Diễn Đoài, Diễn Đồng, Diễn Hải, Diễn Hạnh, Diễn Hoa, Diễn Hoàng, Diễn Hồng, Diễn Hùng, Diễn Kim, Diễn Kỷ, Diễn Lâm, Diễn Liên, Diễn Lộc, Diễn Lợi, Diễn Mỹ, Diễn Ngọc, Diễn Nguyên, Diễn Phong, Diễn Phú, Diễn Phúc, Diễn Quảng, Diễn Tân, Diễn Thái, Diễn Thành, Diễn Tháp, Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn Trường, Diễn Trung, Diễn Vạn, Diễn Xuân, Diễn Yên và Minh Châu.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/phuong-an-phat-trien-4-do-thi-de-xay-dung-huyen-dien-chau-nghe-an-len-thi-xa-nam-2030-post273951.html