Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

Chính thức trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Chính thức trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Bộ LĐ-TB&XH chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Bộ LĐ-TB&XH chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ 29 tháng Chạp

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ 29 tháng Chạp

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Đã chốt phương án nghỉ Tết

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Đã chốt phương án nghỉ Tết

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 trình Chính phủ

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 trình Chính phủ

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được nghỉ mấy ngày?

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được nghỉ mấy ngày?

Nghỉ Tết Nguyên đán 2020: Chốt đề xuất phương án nghỉ 7 ngày trình Chính phủ

Nghỉ Tết Nguyên đán 2020: Chốt đề xuất phương án nghỉ 7 ngày trình Chính phủ

Tết Canh Tý 2020 sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tết Canh Tý 2020 sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người lao động được nghỉ 7 ngày

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người lao động được nghỉ 7 ngày

Nghỉ tết Nguyên đán 2020: Chốt đề xuất phương án nghỉ trước tết 2 ngày

Nghỉ tết Nguyên đán 2020: Chốt đề xuất phương án nghỉ trước tết 2 ngày

Đã chốt được phương án nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đã chốt được phương án nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đã có phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Được nghỉ 7 ngày

Đã có phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Được nghỉ 7 ngày

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đề xuất Chính phủ nghỉ tết nguyên đán Canh Tý 7 ngày

Đề xuất Chính phủ nghỉ tết nguyên đán Canh Tý 7 ngày

Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 7 ngày, từ 29 tháng Chạp

Sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 7 ngày, từ 29 tháng Chạp

Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết âm lịch 2020

Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết âm lịch 2020

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 7 ngày

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 7 ngày

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 người lao động sẽ nghỉ 7 ngày?

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 người lao động sẽ nghỉ 7 ngày?

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020: Đề xuất phương án nghỉ 7 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020: Đề xuất phương án nghỉ 7 ngày

Chốt phương án nghỉ dịp tết Âm lịch 2020

Chốt phương án nghỉ dịp tết Âm lịch 2020

Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trình Chính phủ

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trình Chính phủ

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 29 tháng Chạp

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 29 tháng Chạp

Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt phương án nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt phương án nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chốt đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

Chốt đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Nghỉ Tết vào 29 hoặc 30 tháng chạp, làm sao kịp chuẩn bị sắm Tết?

Nghỉ Tết vào 29 hoặc 30 tháng chạp, làm sao kịp chuẩn bị sắm Tết?

Phương án nghỉ Tết Canh Tý 2020: Hụt hẫng với đề xuất của Bộ LĐTB&XH

Phương án nghỉ Tết Canh Tý 2020: Hụt hẫng với đề xuất của Bộ LĐTB&XH

Cần Thơ lấy ý kiến người dân về đường hoa nghệ thuật năm mới

Cần Thơ lấy ý kiến người dân về đường hoa nghệ thuật năm mới

Nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè, giáo viên được nghỉ bù hay hỗ trợ tiền nghỉ?

Nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè, giáo viên được nghỉ bù hay hỗ trợ tiền nghỉ?

Tết Âm lịch 2020: Sẽ không áp dụng nghỉ hoán đổi?

Tết Âm lịch 2020: Sẽ không áp dụng nghỉ hoán đổi?

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết đều 7 ngày

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết đều 7 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 kéo dài 7 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 kéo dài 7 ngày

Tin xã hội

Lấy ý kiến 15 bộ, ban ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Lấy ý kiến 15 bộ, ban ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đã có phương án nghỉ tết Âm lịch 2020

Đã có phương án nghỉ tết Âm lịch 2020

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Hai phương án nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hai phương án nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Lấy ý kiến về hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Lấy ý kiến về hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Trình Chính phủ 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Trình Chính phủ 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đề xuất tết Nguyên đán 2020 được nghỉ 7 ngày

Đề xuất tết Nguyên đán 2020 được nghỉ 7 ngày

Trình Thủ tướng 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Trình Thủ tướng 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Tết âm lịch 2020 dự kiến được nghỉ 7 ngày

Tết âm lịch 2020 dự kiến được nghỉ 7 ngày

Bộ LĐ-TB&XH đưa ra hai phương án nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 7 ngày

Bộ LĐ-TB&XH đưa ra hai phương án nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 7 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020: 2 phương án trình Thủ tướng quyết định

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020: 2 phương án trình Thủ tướng quyết định

Đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý kéo dài 7 ngày

Đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý kéo dài 7 ngày

Hai phương án nghỉ Tết Âm lịch 2020

Hai phương án nghỉ Tết Âm lịch 2020

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Tết Nguyên đán 2020 sẽ nghỉ 7 ngày

Tết Nguyên đán 2020 sẽ nghỉ 7 ngày

Đề xuất 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đề xuất 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Tết Nguyên đán 2020 được nghỉ mấy ngày?

Tết Nguyên đán 2020 được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch 2020 dự tính được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch 2020 dự tính được nghỉ mấy ngày?

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hai phương án nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hai phương án nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hai phương án về nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hai phương án về nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đề xuất không nghỉ bù Tết Nguyên đán: Doanh nghiệp bất ngờ phản đối

Đề xuất không nghỉ bù Tết Nguyên đán: Doanh nghiệp bất ngờ phản đối

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2019 hơn nửa tháng

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2019 hơn nửa tháng

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 7 ngày

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 7 ngày

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020