Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (1945-2023) trà-tỳ

Sáng nay, 29-11 (nhằm ngày 17-10-Quý Mão), lễ phát hành, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đến nơi trà-tỳ đã được diễn ra tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai). Đông đảo Tăng Ni, Phật tử đã đến tham dự cung tiễn.

Theo đó, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức phát hành, cung thỉnh kim quan thăng thượng giá.

Trong tiếng đồng thanh niệm Phật của chư tôn đức Tăng Ni, toàn thể Phật tử, kim quan của Hòa thượng đã được cung thỉnh rời Giác linh đường tại chùa Phật Ân, đưa lên xe di chuyển đến nơi trà-tỳ tại Nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên - Sala Garden (H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Những ngày qua, tang lễ Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã được tổ chức theo nghi thức tâm tang; không đọc điếu văn, tiểu sử; không sổ tang, miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối. Tăng Ni Phật tử viếng tang chỉ thắp hương tưởng niệm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tang lễ Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tổ chức tại chùa Phật Ân, tỉnh Đồng Nai

Tang lễ Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tổ chức tại chùa Phật Ân, tỉnh Đồng Nai

Nhóm PV Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phung-tong-kim-quan-hoa-thuong-thich-tue-sy-1945-2023-tra-ty-post69498.html