Phục vụ vô điều kiện

Thời trang phang tất cả; chán đời mà không dám chia tay...

Thấy người ta có đôi có cặp cũng hâm mộ đấy, nhưng thấy người ta khổ vì tình thì lại nghĩ FA sướng hơn.

"Cô em tập bơi à, để anh dạy cho nhé".

Hết lòng phục vụ cún cưng.

Thời trang phang tất cả.

Diễn mãi rồi ai cũng thành ảnh đế, ảnh hậu luôn.

Xem anh tung chưởng đây.

Mồm chị to quá thôi em sợ rồi.

Người ta đang ngủ ngon mà cứ lôi ra bắt seo-phì.

Nỗ lực đến giây phút cuối cùng

Ăn cơm mà như đánh trận.