Phục vụ tết Kỷ Sửu: Hai xe ATM di động đầu tiên ở VN sẽ lăn bánh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dịch vụ này lần đầu tiên có mặt Việt Nam nhằm phục vụ cho nhu cầu tăng mạnh của cán bộ, công nhân viên – đặc biệt là ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy - rút tiền lương, thưởng để chi xài trong dịp cận tết. Mỗi xe trọng tải lớn được thiết kế đặc biệt

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=114681