Phục vụ biểu diễn - Nghề mới của 8X

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Công việc chủ yếu là thể hiện nội dung chương trình và làm cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Trong một số chương trình truyền hình, MC đồng thời là người biên tập nội dung.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=72008