Phục dựng lễ hội cổ truyền dân tộc thiểu số ở Bình Phước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa-Thông tin Bình Phước vừa tổ chức phục dựng lễ hội Hao Trol Va (Lên nhà lúa) của dân tộc Xtiêng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119200&sub=134&top=43