Phù Yên, Sơn La: Không có chuyện lãnh đạo huyện 'thiếu trách nhiệm'

PV tòa soạn đã có cuộc trao đổi thông tin với lãnh đạo huyện Phù Yên để làm rõ thông tin phản ánh về những thiếu sót, đối với công tác thu hồi đất phục vụ cho Dự án thủy điện xã Háng Đồng B.

Thông tin về những phản ánh trên, ông Cầm Văn Tân (Phó chủ tịch UBND huyện Phù Yên) cho biết: Ông Đào Văn Nguyên là chủ tịch UBND huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phù Yên (nhiệm kỳ 2011 – 1016 kể từ ngày 12/10/2015, tại Quyết định số 2288/QĐ – UBND ngày 12/10/2015) thay ông Đặng Ngọc Quang.

Từ đó đến nay, ông Nguyên đã tiếp quản những công việc còn dang dở của huyện, luôn thể hiện tốt vai trò, tinh thần trách nhiệm, quyền hạn theo đúng Luật tổ chức HĐND – UBND (nay là Luật tổ chức chính quyền địa phương). Ông Nguyên luôn quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả, toàn diện thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, QPAN nói chung, thường xuyên chỉ đạo rà soát, duy tu, sửa chữa, khắc phục hiệu quả thiệt hại do thiên tai gây ra đối với các công trình (trong đó có công trình dự án Thủy lợi Suối Sập giai đoạn 2). Vì vậy, những nội dung phản ánh là chưa đúng với thực trạng quản lý, vận hành, chất lượng công trình dự án, chưa phản ánh đúng tinh thần, trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Phù Yên.

Phù Yên, Sơn La: Không có chuyện lãnh đạo huyện 'thiếu trách nhiệm' - Ảnh 1

Hình minh họa

Cụ thể, không có việc UBND huyện “xé rào”, “cầm đèn chạy trước ô tô”, “qua mặt các cơ quan chức năng của tỉnh” đối với công tác thu hồi đất cho dự án Thủy điện Háng Đồng B (xã Suối Tọ, huyện Phù Yên).

Đối với dự án này, UBND huyện Phù Yên xác định đây là một trong những dự án đầu tư lớn (có nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, thực hiện theo chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn). Dự án này có công suất lắp máy là 20MW, điện lượng trung bình 64,545 triệu KWh, tổng mức đầu tư 670,7 tỷ đồng.

Trong thời gian chờ HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, UBND huyện Phù Yên đã căn cứ điều 67 Luật đất đai năm 2015 và Quyết định số 984/QĐ – UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Huyện Phù Yên ban hành thông báo số 34/TB – UBND ngày 23/5/2016 theo đúng các quy định hiện hành và nhằm thực hiện công tác khai hóa kế hoạch sử dụng đất để mọi người dân được biết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các bước tiếp theo, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn, tạo cảnh quan, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần tăng thu ngân sách huyện.

Tất nhiên, sau ngày đăng thông báo này, UBND huyện Phù Yên sẽ tiếp tục thực hiện đúng quy trình, nhiều bước, nhiều nội dung sau khi được HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì mới ban hành Quyết định về phương án bồi thường GPMB và TĐC, thu hồi đất để thực hiện dự án...

Đối với công trình Thủy lợi Suối Sập giai đoạn 2: Dự án này được UBND tỉnh Sơn La ra Quyết định số 2566/QĐ – UBND phê duyệt vào ngày 22/9/2009 với mục tiêu cấp nước ăn và nước sinh hoạt bằng hệ thống tự chảy đến khu dân cư cho khoảng14.000 người hiện tại và 21.000 người đến năm 2020, cấp nước tưới cho 381 ha lúa 1 vụ và 2 vụ.

Hai gói thầu xây lắp thuộc công trình Thủy lợi từ khi được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng (quý IV năm 2013), đến trước ngày 24/4/2016 vẫn hoạt động bình thường, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu của khu vực. Ngày 24/4/2016 tại khu vực vùng dự án đã xảy ra mưa lớn, lũ ống, lũ quét làm ảnh hưởng và thiệt hại tới công trình, một số đoạn kênh cấp nước bị nước lũ khoét mất phần đất đáy kênh dẫn bị gãy. Ngay sau thiên tai, UBND huyện đã thành lập tổ công tác đến hiện trường xác minh thiệt hại, lập phương án khắc phục khẩn cấp, sửa chữa công trình bằng nguồn vốn Dự phòng ngân sách, vốn phòng chống TT – TKCN và các nguồn vốn thuộc ngân sách huyện một cách kịp thời.

Đối với công tác GPMB đối với dự án kéo đường dây 500 KV chạy qua địa bàn huyện: Công tác kê khai, xác minh, kiểm đếm và tính toán giá trị GPMB thi công dự án được triển khai thực hiện từ năm 2007 – 2009 theo đúng trình tự, đúng các quy định hiện hành với đầy dủ các hộ dân và chính quyền xã, bản tham gia thực hiện. Dựa án đã được công khai hóa tại xã, bản và các hộ dân trước khi thẩm định, phê duyệt.

Sau khi phê duyệt Hội đồng bồi thường GPMB của huyện đã thực hiện chi trả kinh phí bồi thường GPMB đến từng hộ dân đảm bảo đúng quy trình hiện hành. Từ đó đến nay UBND huyện không nhận được bất kỳ một ý kiến nào từ phía người dân và UBND các xã về việc khuất tất hoặc người dân không nhận được kinh phí bồi thường GPMB thi công xây dựng dự án.

Đối với công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn: Trong những năm qua UBND huyện đã tổ chức thực hiện công tác Quản lý đầu tư và xây dựng đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Các dự án đầu tư đã được Thanh tra Chính Phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh Sơn La, Thanh tra của các Sở chuyên ngành tổ chức thanh tra theo đúng quy định. Trên địa bàn huyện hiện không có vấn đề phức tạp, không có dấu hiệu khuất tất trong việc thực hiện các dự án...

Trao đổi với PV, với cương vị là Chủ tịch UBND huyện, ông Đào Văn Nguyên khẳng định: Kể từ khi tiếp quản, đảm nhận công việc được nhân dân và lãnh đạo tỉnh giao phó, với tinh thần lãnh đạo vì sự giàu mạnh của nhân dân, đẩy nhanh việc phát triển Kinh tế - Xã hội, ANQP của huyện ông luôn cố gắng cùng các cấp cán bộ hoàn thành tốt công việc được giao, sát sao mọi công việc.

Đối với một số nội dung phản ánh kể trên là hoàn toàn thiếu cơ sở, làm ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, QPAN và tình hình quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng của huyện Phù Yên. Ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của cán bộ lãnh đạo huyện.

UBND huyện Phù Yên đề các cấp, các ngành có liên quan xem xét và tiếp tục tạo điều kiện, ghi nhận, khích lệ, động viên cán bộ, giúp huyện Phù Yên có điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, QPAN.

Trần Hải/KD&PL