Phú Yên sẽ hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

Việc hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được thực hiện vào đầu năm 2023.

Ngày 12-12, UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã ban hành kế hoạch hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Việc hỗ trợ nhằm chăm sóc, giáo dục tốt hơn cho trẻ

Việc hỗ trợ nhằm chăm sóc, giáo dục tốt hơn cho trẻ

Theo kế hoạch này, việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập dễ tiếp cận chính sách, không gây phiền hà cho đối tượng thụ hưởng chính sách. Việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ.

UBND cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, để thực hiện vào đầu năm 2023.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đôn đốc, việc thực hiện kế hoạch này; kịp thời tổng hợp, tham mưu đề xuất các giải pháp để giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Một tiết mục văn nghệ ở Trường Mầm non Sơn Ca (TP Tuy Hòa)

Việc hỗ trợ nhằm giúp ổn định đội ngũ, tránh đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực có kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, bảo đảm an toàn cho trẻ em và học sinh; giúp phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học yên tâm tham gia lao động.

Mỹ Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/phu-yen-se-ho-tro-giao-vien-mam-non-tieu-hoc-ngoai-cong-lap-gap-kho-khan-do-covid-19-20221212163251253.htm