Phú Yên: Phát sóng chương trình tiếng Chăm vào ngày 5/12

Ngày 28/11, Ban giám đốc Đài Phát thanh Phú Yên cho biết sẽ chính thức cho phát sóng chương trình phát thanh tiếng Chăm vào ngày 5/12 tới đây. Trong tháng 12/2009, chương trình được phát 1 kỳ/tuần vào thứ Bảy, lúc 5 giờ 15 (phát lại lúc 16 giờ 45).

Sang năm 2010, chương trình sẽ nâng lên 2 kỳ/tuần vào thứ Tư và Bảy. Đây là chương trình tiếng dân tộc ít người thứ hai của Đài Phát thanh Phú Yên, sau chương trình tiếng Ê Đê phát sóng từ tháng 7/2008./. Tin, ảnh Đ. Tuấn