Phú Yên ổn định diện tích mía đường

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nỗi lo thiếu nguyên liệu lại đặt ra đối với các doanh nghiệp mía đường Phú Yên khi mà diện tích mía trên địa bàn lại giảm gần 10%. Các ngành của tỉnh Phú Yên và các công ty mía đường đang triển khai nhiều biện pháp để giúp người nông dân ổn định diện tích mía.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139755&sub=131&top=38