Phú Yên: Những vấn đề trọng tâm trong dạy học Giáo dục quốc phòng

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên có văn bản gửi các trường lưu ý những trong tâm trong dạy học Giáo dục quốc phòng năm học 2016 - 2017.

Trong đó yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch dạy học (phân phối chương trình) phù hợp với điều kiện của đơn vị đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học thống nhất của toàn tỉnh; không cắt, giảm tiết so với khung chương trình bộ môn;

Thực hiện giảng dạy phần lý thuyết theo phân phối chương trình, giảng dạy phần thực hành tập trung dứt điểm trong thời gian thích hợp (không tổ chức học rải);

Về dạy tập trung phần thực hành, với ghép lớp, ghép thời gian, Sở GD&ĐT yêu cầu để đảm bảo chất lượng, ghép lớp chú ý số lượng học sinh phù hợp (không quá đông, từ 3 lớp trở lại); mỗi lớp phải có 1 giáo viên đứng lớp.

Trường hợp thiếu giáo viên GDQPAN, nhà trường phân công 1 giáo viên GDQPAN phối hợp giáo viên môn khác làm trợ giảng để lên lớp (có thể giáo viên môn thể dục hoặc giáo viên đã qua các lớp tập huấn GDQPAN);

Từng lớp, ghép thời gian: Mỗi lớp 1 giáo viên GDQPAN đảm trách, thời gian tổ chức dạy không được quá 4 tiết/buổi (không dạy tiết 5 buổi sáng, tiết 1 buổi chiều).

Trong hướng dẫn của Sở GD&ĐT cũng đưa ra những yêu cầu cụ thể về thực hiện đổi mới phương pháp dạy học;thực hiện giáo án và kiểm tra, đánh giá; hoạt động ngoại khóa …