Phú Yên: Kiểm tra học kỳ tập trung toàn tỉnh khối THCS và lớp 10, 11

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên cho biết năm học 2016-2017 sẽ tổ chức kiểm tra tập trung học kì I, II chung toàn tỉnh cho tất cả các khổi lớp của cấp THCS và khối lớp 10, 11 của cấp THPT.

Đối với cấp THCS học kỳ 1: Khối lớp 9, Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra tập trung của 3 môn; các khối lớp còn lại, Sở ra đề kiểm tra tập trung 2 môn. Đối với các môn còn lại, các phòng GD&ĐT, các trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra.

Học kỳ 2, khối lớp 9 kiểm tra 3 môn; các môn và các khối còn lại, phòng GD&ĐT, trường THCS tự ra đề và tổ chức kiểm tra.

Đối với khối lớp 10 và 11 cấp THPT: Học kỳ 1 Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra tập trung 3 môn. Học kỳ 2, Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra tập trung 2 môn. Các môn còn, trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra;

Đối với khối 12, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức 2 đợt khảo sát năng lực, đề khảo sát theo hướng đổi mới thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT.