Phú Yên: Khi vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế

  Trong quý III/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh và huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển của Phú Yên gặp khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát. Thời gian còn lại của năm, các địa phương trong tỉnh thích ứng với dịch COVID-19 để thực hiện 'mục tiêu kép' vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

  Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII

  Ngày 14/10, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa XVII để đánh giá tình hình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 và bàn nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại; góp ý xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Yên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng.

  Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên cơ bản ổn định với mức tăng trưởng GRDP là 2,74%. Tuy nhiên trong quý III/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh và huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển gặp khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát. Số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến nay là 3.875 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là hơn 71.803 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm của tỉnh hơn 6.326 tỷ đồng (đạt 119,7% dự toán Trung ương giao).

  Đến nay, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã cơ bản được khống chế với tổng số ca mắc là hơn 3.000 người, trong đó chỉ còn 38 người đang điều trị tại các cơ sở y tế và có 35 ca tử vong. Cùng với các nỗ lực khống chế dịch, tỉnh Phú Yên đã huy động nhiều nguồn lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người đủ 18 tuổi trở lên với tỷ lệ hơn 62% dân số được tiêm ít nhất một mũi và hơn 13% dân số tiêm đủ hai mũi.

  Những tháng cuối năm, tỉnh Phú Yên tập trung thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi kinh tế - xã hội. Các giải pháp được đề ra cụ thể là: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; triệt để tiết kiệm chi theo quy định, ưu tiên các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Từ nay đến cuối năm 2021, phấn đấu tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đạt trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên.

  Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng. Theo đó, Tỉnh ủy xác định gồm 3 nội dung lớn gồm: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ toàn diện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19 phục hồi phát triển kinh tế - xã hội bền vững; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân nên một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vẫn có tăng trưởng, dịch COVID-19 được khống chế. Tuy nhiên dịch bệnh, hạn hán đã tác động đến đời sống nhân dân; các chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm đạt thấp. Trong thời gian còn lại của năm 2021, các địa phương trong tỉnh phải bám sát nội dung Hội nghị Trung ương 4 là thích ứng với dịch COVID-19 để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

  Đối với Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho rằng; Chương trình hành động của Tỉnh ủy lần này tập trung tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Các nội dung được lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chương trình hành động của Tỉnh ủy lần này cơ bản cụ thể hóa theo các định hướng phát triển đất nước, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

  Cũng tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII với những nội dung cốt lõi liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19./.

  Tin, ảnh: Đình Tăng

  Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/phu-yen-khi-vua-chong-dich-vua-phuc-hoi-phat-trien-kinh-te-594018.html