Phú Yên: Đóng góp Luật Đất đai sửa đổi bám sát những vấn đề thực tế

Tại tỉnh Phú Yên, việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được triển khai đến với nhiều tầng lớp nhân nhân và các tổ chức với nhiều hình thức sinh động, phù hợp thực tiễn. Những nội dung góp ý bám sát từ thực tiễn tại địa phương để làm sao những đóng góp ý kiến lần này được đến với cơ quan thẩm quyền, góp phần giải quyết được những vấn đề bất cập lâu nay.

Ông Nguyễn Đắc Tấn luôn theo dõi các vấn đề hiện nay của địa phương nên khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường thông báo về góp ý luật đất đai sửa đổi, ông đã dành thời gian tìm hiểu

Tại Phú Yên, việc đóng góp ý kiến Luật Đất đai sửa đổi được tổ chức đa dạng với nhiều hình thức khác nhau. Đến nay, Mặt trận các cấp đã cơ bản tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thông qua các cuộc họp ở thôn, khu phố và hội nghị của các tổ chức thành viên mặt trận, người dân đã có những đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật này với tinh thần trách nhiệm cao

Cho đến thời điểm này, việc đóng góp ý kiến Luật Đất đai sửa đổi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức cơ bản hoàn thiện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Nhiều cử tri rất quan tâm đến vấn đề quy hoạch và sử dụng đất; công tác tái định cư, đền bù và giải phóng mặt bằng. Đó là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Hiện, Mặt trận tỉnh đã tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh văn bản phản biện gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm đảm bảo được tối đa và hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Bảo Lâm

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phu-yen-dong-gop-luat-dat-dai-sua-doi-bam-sat-nhung-van-de-thuc-te