Phú Yên đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo Sở NN-PTNT tham mưu phân công rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành triển khai với từng nội dung cụ thể, nhằm thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp trong thời gian tới.

Phú Yên đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp - Ảnh 1

Đề án cơ cấu nông nghiệp đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt từ năm 2013. Đến nay, Phú Yên đã phê duyệt 4 quy hoạch gồm quy hoạch vùng trồng nguyên liệu mía, quy hoạch đầu tư trồng rừng, quy hoạch xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng và quy hoạch chợ đấu giá cá ngừ tỉnh Phú Yên.

Sở NN-PTNT đang hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND để chuẩn bị trình HĐND tỉnh Phú Yên tiếp tục thông qua quy hoạch về lĩnh vực thủy sản và quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã ban hành một số nghị quyết về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp như hỗ trợ chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hằng năm, phát triển giống lúa, hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn...

Qua triển khai các chính sách này, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Giá trị sản xuất toàn ngành nông - lâm - thủy sản năm 2016 tăng 5,8% so với năm 2015; ước tính 6 tháng đầu năm 2017 tăng khoảng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị thu được bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt khoảng 66,4 triệu đồng (tăng 3,8 triệu đồng/ha so với năm 2015), bình quân trên 1 ha nuôi trồng thủy sản đạt 697,2 triệu đồng (tăng 52,3 triệu đồng/ha so với năm 2015). Tuy nhiên, theo Sở NN-PTNT, việc triển khai thực hiện đề án cơ cấu nông nghiệp còn chậm, gặp nhiều lúng túng, chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt; khả năng cạnh tranh của nhiều loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản còn thấp; thị trường tiêu thụ chưa ổn định; việc xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế.

Đức Huy