Phú Yên đang thu hút mạnh đầu tư nước ngoài

    Gốc

    Theo tỉnh Phú Yên, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 115 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 34 dự án đầu tư nước ngoài của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259652/Default.aspx