Phú Yên: Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường

Tháng 6 có nhiều ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam… triển khai 'Tháng hành động vì môi trường' do UBND tỉnh Phú Yên phát động.

Nhiều dịa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác này, với các hoạt động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Chung tay giữ màu xanh của biển”, “Chiến dịch môi trường xanh”…

Đáng chú ý, theo Sở TNMT, khi phát hiện những hành vi gây ô nhiễm môi trường, đập phá các công trình liên quan tới môi trường thì người dân hãy báo ngay cho cơ quan chức năng. Chiến dịch bảo vệ môi trường cũng nhằm tới đối tượng là người nội trợ với việc vận động hạn chế dùng túi nilon.

Đ.Khương