Phú Yên: 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021

  3 liên quanGốc

  UBND tỉnh Phú Yên cho biết, vừa phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021.

  Một góc đường bê tông hóa tại xã An Ninh Tây (huyện Tuy An).

  Theo đó, đã có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Xuân Thọ 2, Xuân Lâm (thị Xã Sông Cầu); xã An Hiệp, xã An Lĩnh (huyện Tuy An).

  Có 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa); xã Hòa Phong, xã Hòa Mỹ Tây, xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa); xã Hòa Trị, xã Hòa An (huyện Phú Hòa); xã An Nghiệp (huyện Tuy An).

  Được biết, việc phê duyệt danh sách này là cơ sở để tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn huy động khác để các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021.

  Xuân Hiếu

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phu-yen-11-xa-dang-ky-dat-chuan-nong-thon-moi-nong-thon-moi-nang-cao-nam-2021-550728.html