Phú Thọ tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Hội đồng thẩm định Sở Văn hóa - Thông tin Phú Thọ vừa tổ chức tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại do Thanh tra sở phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 - 2007.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113203&sub=67&top=40