Phú Thọ: Tiền học thêm trong trường cao nhất 18.000 đồng/HS/buổi học

GD&TĐ - UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể mức thu tiền học thêm trong nhà trường.

Phú Thọ: Tiền học thêm trong trường cao nhất 18.000 đồng/HS/buổi học - Ảnh 1

Theo đó, cấp tiểu học và THCS: Thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa cha, mẹ học sinh với nhà trường, nhưng mức thu tối đa không quá 13.000 đồng/học sinh/buổi học (tương đương với 1,1% mức lương cơ sở hiện hành).

Khi mức lương cơ sở thay đối thì mức thu này được điều chỉnh theo và vẫn áp dụng tỷ lệ là 1,1% mức lương cơ sở mới, tính từ thời điếm mức lương cơ sở mới có hiệu lực thi hành.

Cấp THPT: Thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa cha, mẹ học sinh với nhà trường, nhưng mức thu tối đa không quá 18.000 đồng/1 học sinh/1 buổi học (tương đương với 1,5% mức lương cơ sở hiện hành).

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu này được điều chỉnh theo và vẫn áp dụng tỷ lệ là 1,5% mức lương cơ sở mới, tính từ thời điểm mức lương cơ sở mới có hiệu lực thi hành.

Đối với các trường, cơ sở giáo dục không thuộc địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, thị trấn các huyện, mức thu tiền học thêm không được vượt quá 80% mức thu nêu trên.

Đối với học thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm.

Khuyến khích các nhà trường, tổ chức, cá nhân thực hiện miễn, giảm tiền học thêm cho đối tượng học sinh con gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, con gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.