Phú Thọ: Thu hồi dự án khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì

    UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì.

    Theo đồ án, dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì có tổng diện tích hơn 235 héc ta thuộc địa bàn các xã Chu Hóa, Thanh Đình, Thụy Vân và phường Vân Phú, với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên do nhà đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án nên tỉnh Phú Thọ đã quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

    Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-hoi-du-an-khu-do-thi-sinh-thai-va-the-thao-viet-tri