Phú Thọ: Quy định cụ thể thời gian, thời lượng dạy thêm

GD&TĐ - Theo quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thời lượng dạy học thêm trong tuần với cấp tiểu học (bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống) là không quá 2 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 3 tiết, mỗi tiết không quá 35 phút.

Phú Thọ: Quy định cụ thể thời gian, thời lượng dạy thêm - Ảnh 1

Đối với cấp THCS, THPT, thời lượng dạy học thêm không quá 3 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 3 tiết, mỗi tiết không quá 45 phút.

Thời gian dạy thêm, học thêm trong ngày được quy định như sau: Giờ dạy thêm, học thêm mùa hè trong khoảng từ 7 giờ đến 11 giờ và trong khoảng từ 13 giờ 30 đến 19 giờ 30 phút.

Giờ dạy thêm, học thêm mùa đông: Trong khoảng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ và trong khoảng từ 13 giờ 30 phút đến 19 giờ.

Riêng đối với học sinh lóp 12, có thể học thêm vào buổi tối sau thời gian nêu trên, nhưng không muộn hơn 2 l giờ 30 phút.

Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong những ngày lễ, ngày tết theo quy định của Nhà nước. Trong dịp hè phải đảm bảo cho học sinh được nghỉ ít nhất 45 ngày liên tục.

Sỹ số học sinh trong lớp (nhóm) học thêm được quy định như sau: Cấp tiểu học không quá 35 học sinh/lớp (nhóm); cấp THCS, THPT không quá 45 học sinh/lớp (nhóm).