Phú Thọ: Hiệu quả từ hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động do tình hình chung, song những năm qua, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất Tổ.

Phú Thọ: Hiệu quả từ hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Ảnh 1

Công ty TNHH Shesin - Hàn Quốc là một trong những doanh nghiệp có mặt đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ là một tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có vị trí địa lý và giao thông hết sức thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh vốn có. Chính vì thế, tỉnh đã sớm xây dựng chiến lược, trong đó khẳng định thu hút vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy kinh tế của tỉnh.

Những năm gần đây, số doanh nghiệp, dự án và số vốn đầu tư FDI tại Phú Thọ liên tục tăng. Nếu như năm 2012 trên địa bàn tỉnh mới có 85 dự án FDI, vốn đăng ký 491,83 triệu USD, trong đó chỉ có 68 dự án hoạt động, vốn đầu tư 393,2 triệu USD, bình quân 5,78 triệu USD/dự án; thì đến năm 2015, số doanh nghiệp, dự án nước ngoài đang hoạt động đầu tư đã tăng lên con số hơn 132 doanh nghiệp với số vốn đầu tư 687,4 triệu USD…

Năm 2016, chỉ tính riêng các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại các khu và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 68% giá trị sản xuất toàn khu; doanh thu đạt 8,5 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên 495 triệu USD.

Các doanh nghiệp FDI đã cung cấp, bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp; tăng thu cho ngân sách và tăng kim ngạch xuất nhập khẩu chung của tỉnh. Đồng thời có tác động không nhỏ đến hoạt động đổi mới và chuyển giao công nghệ trong việc tăng cường cơ sở vật chất cho sự nghiệp CNH, HĐH. Mặt khác, sự có mặt của doanh nghiệp FDI cũng tạo ra động lực cạnh tranh mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp trong tỉnh để thích ứng với nền kinh tế thị trường; nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp.

Không chỉ đóng góp cho ngân sách nhà nước và sự phát triển kinh tế của tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài này đã giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao động tại địa phương, từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 5.000.000 đồng/người/tháng.

Mặc dù Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: số lượng dự án chưa nhiều, quy mô nhỏ, trình độ công nghệ còn thấp… Đầu tư của các doanh nghiệp FDI chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ: may mặc, dệt nhuộm, giày da, chế biến nông sản thực phẩm, hóa chất phụ tùng ngành dệt may, bao bì… Các dự án sản xuất thiết bị máy tính, điện tử chiếm tỉ lệ rất ít. Trình độ công nghệ, trình độ quản lý cũng còn thấp so với cả nước.

Trong thời gian tới, lãnh đảo tỉnh và các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục chủ động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng; tăng cường cải cách hành chính; có chính sách hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng; cho phép nhà đầu tư được quyền lựa chọn địa điểm, diện tích đất và lựa chọn hình thức xin giao đất để thực hiện dự án một cách phù hợp ưu đãi giá thuê đất và phí sử dụng hạ tầng… để doanh nghiệp sớm ổn định và đi vào sản xuất. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cũng được tỉnh quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Nguyễn Nhung