Phú Thọ: Cây xanh ở ngân hàng, kho bạc “tan tác” vì dân hái lộc

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Phong tục hái lộc ngày xuân để mang về nhà với hy vọng một năm mới có nhiều may mắn và tiền bạc đã tồn tại từ lâu ở nhiều nơi.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/2/142689