Phú Thọ cần quan tâm hơn đến thanh niên nông thôn và nhóm thanh niên yếu thế

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Phong - UV dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm UB Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên năm 2018.

Tỉnh Phú Thọ hiện có gần 250.000 thanh niên và có 163.000 đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại 667 tổ chức cơ sở Đoàn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1042 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác thanh niên tại tỉnh.

Một số vấn đề như việc làm, vay vốn, học tập và nâng cao trình độ, chuyên môn, nghề nghiệp trong thanh niên đã và đang được giải quyết có hiệu quả. Tính đến thời điểm tháng 6/2017, số thanh, thiếu niên tốt nghiệp THCS là trên 65.000 người, đang học cấp THPT hoặc GDNN là hơn 52.000 người. Thanh niên được đào tạo nghề trên 19.000 người; thanh niên được giải quyết việc làm gần 15.000 người; 63 thanh niên được vay vốn học nghề với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ được quan tâm. Việc sử dụng, quy hoạch công chức trẻ vào các chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể ngày càng tăng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên đã được tăng cường. Tổ chức 18 hội nghị, 3 hội thảo, phát hành 655 cuốn tập san tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội; Các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử được triển khai với trên 4.600 buổi sinh hoạt thu hút 112.000lượt đoàn viên thanh niên.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San đã làm rõ một số vấn đề mà đoàn quan tâm, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp của tỉnh trong lĩnh vực giáo dục pháp luật cho thanh niên; khó khăn trong phòng chống tệ nạn xã hội và tái hòa nhập cộng đồng; tỷ lệ thanh niên tham gia bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa. Đồng thời kiến nghị với đoàn một số nội dung nhằm tăng cường công tác hỗ trợ thanh niên như giải quyết việc làm; các chính sách nhằm đẩy mạnh các thiết chế cho thanh niên hoạt động; tạo ra môi trường và chính sách phù hợp để giải quyết các khó khăn trong phòng chống tệ nạn xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ

Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá cao công tác thanh niên của tỉnh Phú Thọ; đồng thời đề nghị tỉnh cần rà soát các chương trình hoạt động về công tác thanh niên để đưa ra các chỉ tiêu và cụ thể hóa theo tình hình của tỉnh nhằm thực hiện trước khi chương trình kết thúc vào năm 2020; các sở, ngành, các cấp liên quan tiếp tục quan tâm và bám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về thanh niên để triển khai tốt ở địa phương; quan tâm hơn đến thanh niên nông thôn và nhóm thanh niên yếu thế; có các giải pháp thúc đẩy tinh thần sáng tạo cho thanh niên; thu hút và đào tạo nguồn nhân lực trẻ; tạo môi trường lành mạnh để thanh niên phát triển.

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Thanh Thủy

Trước đó, Đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Thanh Thủy về thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên. Huyện Thanh Thủy hiện có trên 9.600 thanh niên, chiếm 11,6% dân số và 20% lực lượng lao động. Đoàn cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác thanh niên như việc giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho thanh niên chưa được thường xuyên. Thanh niên đi làm xa, nhóm thanh niên yếu thế chưa được quan tâm; công chức xã phụ trách vấn đề thanh niên còn thiếu kinh nghiệm.

Minh Thiên - Anh Quân