PHÚ QUỐC KHẮC PHỤC THIỆT HẠI SAU TRẬN NGẬP LỊCH SỬ

Những ngày qua, hàng ngàn người dân ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phải di tản, cuộc sống bị đảo lộn khi trải qua đợt ngập chưa từng thấy. Đến nay, nước đã rút ở nhiều nơi. Người dân trên đảo Phú Quốc đang dọn dẹp lại nhà cửa để ổn định lại cuộc sống.