Phụ nữ xưa và nay

ND-  Xã hội phong kiến đã sụp đổ, nhưng ý niệm về nó vẫn để lại trong tâm khảm của không ít người dân những thành kiến nặng nề. Và khi ấy nói tới những gì của quá khứ, dường như người ta có một "thông đồng" rằng: Đó là một sự bảo thủ trì trệ, mà lấy cuộc sống hiện tại để soi rọi thì chẳng có ý nghĩa là mấy! Song rất tiếc, nhiều khi trật tự của xã hội mới đôi lúc cũng không thể chối bỏ sạch trơn những gì mà người ta đã từng coi là thành kiến.