Phụ nữ VN-Campuchia hợp tác bảo vệ biên giới

    Gốc

    Hội Phụ nữ hai tỉnh Kon Tum, Việt Nam và Rattanakiri, Campuchia đã ký chương trình hợp tác giai đoạn 2008-2010 nhằm tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới, chống vượt biên trái phép.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252797/Default.aspx