Phụ nữ Văn Quán làm theo lời Bác

Để việc học tập và làm theo lời Bác đạt được hiệu quả cao, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% chi, tổ phụ nữ.

Nhiều chị em phụ nữ xã Văn Quán đã biết đầu tư kinh doanh, mang lại thu nhập cao

Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Để việc học tập và làm theo lời Bác đạt được hiệu quả cao, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% chi, tổ phụ nữ.

Đồng thời cụ thể hóa từng nội dung, tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, tuyên truyền sâu rộng học tập 3 nội dung của phong trào thi đua và chuyên đề “Học tập” và “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, hàng năm Hội LHPN xã còn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến 16/16 chi hội phụ nữ, tổ chức cho 100% hội viên, phụ nữ đăng ký học tập và đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ.

Bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng, các nội dung thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp, năng lực sáng tạo, nâng cao vị thế của phụ nữ… thông qua các buổi sinh hoạt CLB và các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ.

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ xã còn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề và tổ chức hái hoa dân chủ, kể những mẩu chuyện về tấm gương của Bác nhân các dịp 8/3; 19/5; 2/9; 20/10. Từ đó, hội viên phụ nữ trong chi hội đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần “học tập” và “làm theo”, đoàn kết, thực hành tiết kiệm, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, trong cuộc sống hàng ngày.

Bằng tinh thần sáng tạo, Hội phụ nữ xã Văn Quán đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào với nội dung thi đua phù hợp với đối tượng, đặc thù của địa phương. Kết quả, hàng năm có 100% hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện, qua bình xét hàng năm đều đạt trên 80% cán bộ, hội viên phụ nữ đều đạt cả 3 nội dung của phong trào.

Cùng với việc tuyên truyền học tập và làm theo lời Bác, năm 2012 Hội phụ nữ đã thành lập mô hình tiết kiệm, lấy chi hội phụ nữ thôn Mỹ Ân làm điểm với 46 thành viên tham gia.

Ngoài việc tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, mỗi tháng các thành viên đã tiết kiệm được 30 phút trong 1 giờ nhất định. Hàng tháng CLB có theo dõi các hộ gia đình trong mô hình tiết kiệm và có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, qua đó mỗi năm mô hình đã tiết kiệm được hàng chục triệu đồng. Đến nay mô hình đã được nhân ra diện rộng 16/16 chi hội.

Năm 2013, hưởng ứng phong trào thực hành tiết kiệm tại chi hội do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thực hành tiết kiệm”.

Dưới sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của Hội LHPN huyện, Hội phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ về mục đích ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm. Hội đã phát động triển khai đồng loạt tại 16/16 chi hội phụ nữ thành lập mô hình tiết kiệm tiền hàng tháng tại chi hội. Mô hình này đã được duy trì thường xuyên và liên tục, đến nay, mô hình tiết kiệm tại chi hội đã có tổng số quỹ lên trên 300 triệu đồng, giúp cho 48 lượt chị vay để đầu tư thâm canh sản xuất, chăn nuôi. Ngoài ra, mô hình tiết kiệm này cũng giúp được 78 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và đã có 38 hộ vươn lên thoát nghèo.

Có thể nói việc học tập và làm theo Bác đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ xã Văn Quán từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng với địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11% năm 2012, đến nay xuống còn 6,9%.