Phụ nữ trong độ tuổi 30 – “Thập kỷ vất vả nhất”

(Vitinfo) – Nếu có một thập kỷ vất vả nhất trong cuộc đời khiến người phụ nữ thực sự sợ hãi thì đó chính là độ tuổi 30 của họ.