Phụ nữ trẻ, khỏe mạnh không nên giữ đông lạnh trứng

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) – Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ (ASRM) đề xuất phụ nữ trẻ, khỏe mạnh không nên làm đông lạnh trứng như một phần trong nỗ lực muốn trì hoãn thiên chức làm mẹ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS/29113/default.aspx