Phụ nữ TPHCM họp mặt kỷ niệm tổng tấn công Mậu Thân

    Gốc

    Hơn 500 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã dự cuộc họp mặt giao lưu, kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và kỷ niệm 78 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/233531/Default.aspx