Phụ nữ thay lòng đổi dạ - không khó nhận biết

Khách tâm tư tiếp tục chia sẻ với người đàn ông đang sống trong nỗi nghi ngờ vợ mình không còn chung thủy. Vẫn là khuyên Vọng nên bình tĩnh, chớ quá chán nản để dẫn đến những việc làm thiếu suy nghĩ gây hậu quả khó lường, khi tất cả vẫn còn trong vòng... nghi ngờ.