Phụ nữ nuôi sống gia đình

Khi tình trạng suy thoái kinh tế có nguy cơ kéo dài, số phụ nữ đi làm ở Mỹ có thể vượt qua đàn ông và lần đầu tiên chiếm đa số trong lực lượng lao động trong lịch sử nước này