Phụ nữ nông thôn có vòng eo nhỏ hơn phụ nữ thành thị 2cm

Theo kết quả điều tra của Bộ Y tế, vòng eo trung bình của phụ nữ Việt hiện đại là 75,5cm, vòng hông là 90cm, phụ nữ ở nông thôn có vòng eo nhỏ hơn vòng eo phụ nữ thành thị với con số lần lượt là 74,7 và 76,8cm.

VTC14